pl en

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

2018/2019, studia pierwszego stopnia (licencjackie), niestacjonarne