A A A pl | en
UEP

INDUSTRY 4.0

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: informatyki i analiz ekonomicznych
 • nazwa kierunku: przemysł 4.0
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Przemysł 4.0 to kierunek obejmujący zagadnienia związane z szeroko rozumianymi nowymi technologiami w ostatnim czasie wprowadzanymi do praktyki biznesowej pod hasłem nowej gospodarki. Zagadnienia te dotyczą praktycznie wszystkich firm, ale szczególnego znaczenia nabierają w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w pierwszej kolejności decydują się na wprowadzenie zmian technologicznych i organizacyjnych wynikających z postępu. Firmy takie nie mają wystarczającego zaplecza naukowo-badawczego, które byłoby odpowiedzialne najpierw za przetestowanie, a potem wdrożenie technologii.

 

Z tego względu kierunek przemysł 4.0, którego absolwenci będą nie tylko zaznajomieni z możliwościami nowoczesnych technologii, ale także otwarci na nowe rozwiązania i gotowi do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, jest szczególnie interesujący dla rynku pracy w naszym kraju. Potencjalnym miejscem pracy dla tych absolwentów są nie tylko same firmy, ale także jednostki i instytucje wskazujące kierunki rozwoju i uświadamiające potrzeby zmian, zarówno prywatne, jak i działające w ramach administracji państwowej (np. fundusze badawczo-rozwojowe).

 

Studenci studiów drugiego stopnia uzyskują interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego zastosowania nowoczesnych technologii i metod biznesowych w gospodarce, w szczególności w zakresie:

 • programowania w zakresie podstawowym i zaawansowanym
 • konstruowania rozwiązań sprzętowych i niskopoziomowych systemów sterowania,
 • analizy danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności,
 • interfejsów naturalnych kontaktu człowiek-maszyna, w tym podstaw przetwarzania języka naturalnego,
 • wprowadzania nowatorskich form zarządzania przedsiębiorstwem i modeli biznesowych związanych z wprowadzaniem do praktyki nowych technologii,
 • w zakresie nowoczesnych form i narzędzi marketingu,
 • projektowania multimediów, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wirtualnej rzeczywistości.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Databases and data analysis in SQL
Lectures: 15
Classes: 45
5 Assessment 1 B
E-economy
Lectures: 30
Classes: 15
4 Assessment 1 A
Programming and data processing
Classes: 45
4 Assessment 1 C
Object programming
Lectures: 15
3 Assessment 1 A
Wired networks for automatization
Lectures: 15
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Multimedia technologies and systems
Lectures: 30
Classes: 30
6 Exam 1 B
Management in Industry 4.0
Lectures: 30
Classes: 15
4 Assessment 1 A
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Cybersecurity
Lectures: 30
Classes: 30
6 Exam 1 B
Marketing
Lectures: 30
Classes: 30
5 Exam 1 A
Manufacturing-process organisation and management
Lectures: 30
Classes: 15
4 Assessment 1 B
Machine learning fundamentals
Lectures: 15
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Designing multimedia application
Lectures: 15
Classes: 30
4 Assessment 1 B
Elective course I
Lectures: 30
3 0 A
Big Data processing
Lectures: 30
Classes: 15
4 Assessment 1 B
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Industrial automation
Classes: 30
3 Assessment 1 C
Konwersatorium w języku obcym
Lectures: 30
3 0 D(B)
Elective course II
Lectures: 30
3 0 B
Elective course III
Lectures: 30
3 0 B
Elective course IV
Lectures: 45
3 0 C
Natural language processing
Lectures: 15
Classes: 15
3 Assessment 1 A
Diploma seminar
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Neural networks and their applications
Lectures: 15
Classes: 30
4 Assessment 1 C
Logistics management
Lectures: 30
Classes: 15
4 Assessment 1 A
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities
Subject Number of hours ECTS points Form of verification Code Block
Design thinking
Lectures: 15
2 Assessment 1 A
Business game - enterprise management
Lectures: 30
3 Assessment 1 B
Internet of things and services
Lectures: 15
Classes: 30
5 Exam 1 B
Elective course V
Lectures: 30
3 0 B
Elective course VI
Lectures: 30
3 0 B
Elective course VII
Lectures: 45
4 0 C
Diploma seminar
Classes: 30
8 Assessment 1 C
CAD/CAM systems and 3D printing
Classes: 15
2 Assessment 1 C
 • 0 - Elective
 • 1 - Obligatory
 • 2 - Elective - Technical
 • 3 - Elective - General
 • 4 - Elective - Humanities