Rok studiów:
Siatka studiów
Semestr 1 Semestr 2
Nazwa modułu Blok zajęciowy Wymiar ECTS Wykł Ćw. Forma zaliczenia ECTS Wykł Ćw. Forma zaliczenia
Concepts of management A 45 5,0 30 15 E
Strategic management A 60 6,0 30 30 E
Consumer behaviour B 60 6,0 30 30 E
Entrepreneurship A 45 4,0 30 15 Z
Marketing management B 30 3,0 15 15 Z
Creativity C 30 3,0 30 0 Z
Human resources B 30 3,0 15 15 Z
Knowledge based management A 45 4,0 30 15 Z
Innovative product management C 45 5,0 15 30 E
Enterprise systems and platforms B 60 6,0 15 45 E
Statistics A 60 6,0 15 45 E
Project management B 45 4,0 15 30 Z
  Wykład kierunkowy do wyboru B 30 3,0 30 0 Z
Seminarium C 15 2,0 0 15 Z
Razem 600 30,0 180 120 3 30,0 120 180 3
Liczba godzin zajęć 600 300 300
Liczba egzaminów 6

Wykład kierunkowy do wyboru (semestr 2)

Sustainable development
E-business
 
Design by EDISONDA // Realizacja: CRAFTON
Copyright UEP. All rights reserved.
Biuletyn Informacji Publicznej